Uw administratie is bij ons in goede handen...

Samenstellen jaarrekening

De jaarrekening geeft een duidelijk overzicht van de financiële gang van zaken van het afgelopen jaar. Het financiële verslag van uw bedrijf.

De jaarrekening sluit aan op uw administratie die weer aansluit op boekstukken zoals bonnen, facturen en bankafschriften.

Wat zegt een jaarrekening over de ontwikkeling van uw bedrijf?

Voor een ondernemer kan een jaarrekening nog niet alles zeggen. Daarom spreken wij, indien er behoefte aan is, de jaarrekening met u door. Denk hierbij aan de ontwikkeling van het resultaat, ontwikkeling van de liquiditeit en solvabiliteit, kasstromen en de inhoud van belangrijke posten in de jaarrekening.

Waarom een jaarrekening opstellen?

Het opstellen van een jaarrekening geeft een goed inzicht in uw financiële resultaten en is daarom voor verschillende doeleinden te gebruiken:

  • Belastingdienst
  • Iedere ondernemer is verplicht een jaarrekening op te stellen in verband met de aangifte belasting.

  • Persoonlijk
  • De jaarrekening geeft u een duidelijk inzicht in de prestaties van uw bedrijf.

  • Banken
  • Bij het afsluiten van een lening of hypotheek, heef de bank behoefte aan inzage van uw financiële resultaten.

  • Kamer van Koophandel
  • Als u een BV heeft, bent u verplicht de jaarrekening te deponeren bij de KvK.

Heeft u vragen over de jaarrekening? Neem dan vandaag nog contact met ons op.